คู่มือGuides ขายของออนไลน์

          นายเค ออนไลน์ ได้ทำคู่มือหลายเล่ม เพื่อช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์


          คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นขายของออนไลน์
          คู่มือช่องทางทำเงินออนไลน์
          คู่มือความยากง่ายของแต่ละสาย
          คู่มือการทำระบบอัตโนมัติ
          คู่มือการสร้างระบบปฎิบัติการ
          คู่มือการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้า
          คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
          คู่มือแนวคิดและทัศนคติ

9k Online Guides
Selling Online For Beginners

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นขายของออนไลน์

          นายเค ออนไลน์ ได้ทำคู่มือหลายเล่ม เพื่อช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์

          ขายออนไลน์ ขายอะไรดี
          ขายอะไรแล้วรวย เคล็ดลับพัฒนาสินค้าที่คนจะรวยควรทำ

คู่มือช่องทางทำเงินออนไลน์

          ขายของออนไลน์ที่ไหนดี คู่มือช่องทางขายของออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดร้านจนถึงการลงขายสินค้า

          วิธีสมัคร Tiktok Shop Creator เพื่อเป็นนายหน้า
          การเพิ่มสินค้าใน Tiktok Shop
          วิธีเชื่อม tiktok shop เข้ากันกับ Tiktok Profile
          วิธีสมัคร Tiktok Shop เปิดร้านค้าของตัวเองบนติ๊กต๊อก

Make Money Online Guide
Pros And Cons Digital Marketing

คู่มือความยากง่ายของแต่ละสาย

          คู่มือทำการตลาดออนไลน์แบบสมบูรณ์ พร้อมเปรียบเทียบความยากง่ายของแต่ละสายงาน เพื่อเลือกสไตล์ที่เหมาะกับคุณ

          ยิงแอดให้โดนกลุ่มเป้าหมายเน้นๆ ด้วย Ads Leverage

คู่มือการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้า

          สินค้าของเราควรขายราคาเท่าไรดี ? วิธีคิดต้นทุนของสินค้า ทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนแฝง และเครื่องมือช่วยตั้งราคาสินค้าไม่ให้ขาดทุน

          วิธีตั้งราคาเพื่อขายบน Tiktok shop
          การตั้งราคาขายสินค้าใน Shopee
          ตั้งราคาขายใน Lazada

Make Money Online Guide
Pros And Cons Digital Marketing

คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล

          คู่มือวิธีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่แนวคิด วิธีฝึกอบรมพนักงาน การเพิ่มศักยภาพพนักงาน ฯลฯ

          การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ทำให้องค์กรมีคุณภาพ