เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • สินค้าประเภท Digital product เช่น คอร์สออนไลน์ E-book เป็นต้น ทางเราไม่มีนโยบายการคืนเงินหากมีการสั่งซื้อแล้วทุกกรณี โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลของสินค้าให้ดีก่อนสั่งซื้อ
 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อ สินค้าประเภท physical product เช่น เสื้อ Money clip ปฏิทิน เป็นต้น ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 •  ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ (ถ้ามีค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าขนส่ง)
 • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

          การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หลายเลข 061 0055 333 หรือ แจ้งผ่าน LineOA : @9konline (มี @ ด้วยนะครับ)

          นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (Return Policy)

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้ารับสินค้ามา ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ บริษัท 9เค จำกัด โทร. 061 0055 333

          เงื่อนไขการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า / นโยบายการยกเลิก / คืนสินค้า หรือบริการของทางบริษัท ข้อมูลดังนี้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในแบบเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าแบบเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านลูกค้า หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน แล้วรับเงินคืนภายใน 7 วัน*