9kcommunity

นายเค คอมมูนิตี้Community

          ชีวิตคนเรามันสั้นเกินไป ที่จะสุงสิงอยู่ใกล้กับคนขี้แพ้และคิดลบๆ
        ผมเชื่อเหลือเกินว่า ผู้คนในนายเคคอมมูนิตี้จะชวนคุณคุยแต่ในด้านบวก อีกทั้งยังได้ขยายความรู้และสอนคุณเกี่ยวการขายของออนไลน์ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจอีกด้วย